TÜRKİYE’DE KEMİK İLİĞİ NAKLİ

Organ Naklinde uluslararası üne sahip olan pek çok branşta Türkiye’de ve Dünya’da referans merkezi olan anlaşmalı kliniklerimiz Kemik İliği Nakli Merkezi ile hizmet vermektedir. 

Yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın pek çok ülkesinden gelen hastaların kemik iliği nakli ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan anlaşmalı merkezlerimiz, günümüz teknolojisinin sağladığı tüm olanaklara sahiptir.

Türkiye’de kemik iliği nakli konusunda uluslararası standartların sağlanmasının yanı sıra; hastaların gereksinim duyduğu tüm hizmetler verilmektedir. Tedavi süreçlerini multidisipliner yapı içinde gerçekleştiren merkezde Multipl Miyelom (Plazma hücrelerinin yaptığı habis kemik iliği hastalığı), lenfoma (Hematolojik lenf bezi kanseri), akut lösemi (Kan kanseri) ve kronik lösemi, aplastik anemi gibi kan hastalığı olanlar kemik iliği nakli olabilmektedir.

Kemik iliği nakli / Kök hücre transplantasyonu

İnsan organizmasında kan yapımından sorumlu hücreler kemik iliğindeki kök hücrelerdir. Bu son derece özel fonksiyonlara sahip hücrelerin nakline genel olarak “kemik iliği nakli” veya “kök hücre transplantasyonu” denir. Kemik iliği nakli, hastanın kendi kök hücrelerinden yapılırsa buna “otolog nakil”, aile üyeleri veya akraba dışı doku uyumu olan vericilerden yapılırsa “allojenik nakil” ismi verilir. Kemik iliği naklinde esnasında nakledilen, kanın kök hücresidir.